+370 37 362735
info@rekonsta.lt

Kvalifikacija

2016 vasario 4d. atnaujintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestatas Nr.1763. Juo suteikiama teisė atlikti statinio ir statinio dalies darbus, vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą.

Statinių grupės: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai: gamybos ir pramonės, sandėliavimo, gydymo paskirties pastatai; inžinieriniai statiniai (degalinės); kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai: elektrotechnikos darbai iki 1000V įtampos; mechanikos darbai: pastatų vandentiekis bei nuotekų šalinimas; pastatų šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai.

 

 

 

Gautos padėkos

Kauno technikos kolegijos – už materialinę paramą atnaujinant mokomąją bazę.

M.K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo – už prisidėjimą rengiant ir vykdant projekto „Nacionalinio paveldo išsaugojimui aktyvi pilietinė iniciatyva“.

KTU akademinės bendruomenės – už materialinę paramą atnaujinant statybos ir architektūros fakulteto mokomąją bazę.

Ežerėlio bendruomenės centro – už supratimą ir paramą vykdant Ežerelio bendruomenės centro salės remontą.